Myndighedskrav

 Uddrag af ministeriets "Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr" nr. 754 af 28. juli 2005

 • En indhegning til hjortedyr skal før ibrugtagning af ejeren anmeldes til registrering i Fødevareregionen.

 • Anmeldelsen skal foretages på et skema rekvireret i Fødevareregionen.

 • En indhegning med hjortedyr skal før ibrugtagning godkendes af Fødevareregionen.

 • I en indhegning med hjortedyr må kun holdes krondyr og dådyr.

 • Antallet af hjortedyr (belægningsgraden) i en indhegning må ikke være større end, at græsproduktionen på arealet i normale år kan dække de voksne dyrs foderbehov i sommerhalvåret. Belægningsgraden må dog højest være det maksimale tilladte antal dyreenheder, der fremgår af Miljøministeriets bestemmelser om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v..

 • Hjortedyr skal være forsvarligt indhegnet og hegnet skal opfylde følgende krav.

Hegnsmateriale

 Nethegn........................................mindste højde 190 cm

 • Antal vandrette tråde........................mindst 17 stk

 • Afstand mellem lodrette tråde.............højst 32 cm i opsat stand

 • Kanttråd.......................................diameter 2,5 mm brudstyrke min. 5.000 N 

 • Andre vandrette tråde......................mindst 2,0 mm med min.brudstyrke på 3.500 N 

 • Nethegnets overtråd skal være mindst 200 cm over jorden, eller der skal i 200 cm´s højde anbringes en glat tråd men en brudstyrke på mindst 6.200 N.

 • Hegnsmateriale af anden type, herunder flethegn, skal være godkendt af Veterinærdirektoratet

 • Hegnspæle af træ skal opfylde følgende krav:

 • Længde ........................................... mindst 300 cm

 • Hjørnepæle diameter - top.................... mindst 14 cm

 • Mellempæle diameter - top................... mindst 10 cm

Hegnspæle af andet materiale skal være godkendt af Veterinærdirektoratet

 

Montering:

Pæleafstanden fastsættes efter Veterinærdirektoratets nærmere anvisning under hensyntagen til terræn og opretholdelse af trampolineffekten. (Cyclone anbefaler 5 – 6 m på jævnt terræn)

 • Hegnet skal monteres på indersiden af liniepælene. Fra den nederste tråd til jorden må der maksimalt være 10 cm. Fra den øverste tråd til pæletoppen skal der være mindst 5 cm.

 • Alle indgange skal være forsynet med låger, der kun må være åbne i forbindelse med færdsel ind og ud af indhegningen.


Vedligeholdelse:
Hegnet skal vedligeholdes, så det til enhver tid opfylder ovennævnte krav.

Betingelser for at en indhegning med hjortedyr helt eller delvis kan undtages fra reglerne i bekendtgørelsen.


1) Indhegningens areal skal være over 50 ha.
2) Indhegningens vinterbestand må højest udgøre 2 krondyr eller 4 dådyr pr. ha.
3) Indhegningen skal primært være etableret med rekreative eller jagtmæssige formål for øje.
4) Ejeren skal kunne godtgøre, at indhegningen ikke vil blive drevet med henblik på kødproduktion eller salg af levende dyr.

 

Hayes opstramningsværktøj

Cyclone Hegn v/Niels O Studstrup, Engholmvej 1, 8832 Skals. Mobil 4026 0371 e-mail cyclonehegn@gmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk